Paweł Tadeusz Galiński - CV

O sobie » Paweł Tadeusz Galiński - CV

Paweł Tadeusz Galiński urodził się w Gdańsku, mieszka w Tczewie.

Z wykształcenia artysta plastyk - projektant (Akademia Multimedialna, 2001, Gdańsk). Od roku 1995 najważniejszą aktywnością twórczą Pawła jest malarstwo artystyczne. Z początku samouk, później w szkole, równolegle do szkoły i kilka lat później (1997 - 2003), uczył się u dr Janusza Janowskiego. Czerpał też z rad, korekt kilku innych artystów malarzy, w tym przede wszystkim: mgr. Witolda Pazery i tczewskiego pejzażysty, kopisty - śp., Janusza Mokwy (1955 - 2010).

W ramach aktywności związanych z prezentacją autorskiego malarstwa - Paweł miał 23 wystawy indywidualne, uczestniczył w 70 wystawach zbiorowych, oraz w nieco ponad 50 plenerach malarskich i kilkudziesięciu innych wydarzeniach, jak targi, festiwale, "dni Kultury" i inne. Miał również indywidualne internetowe prezentacje - w wydawnictwie "sZAFa" (nr. 45), oraz w Artpub Galerii.

Laureat kilku wyróżnień i nagród artystycznych, w tym:

- w latach 2003 i 2008 - nagrody publiczności "Za najlepszy obraz", podczas wystaw poplenerowych, w TCK (obecnie CKiS), Tczew;

- w latach 2003 - 2005 - wyróżnienia podczas Festiwalu Twórczości Sakralnej w Tczewie;

- w roku 2006 - wyróżnienie w międzynarodowym konkursie "Artysta i Jego Dzieło 2006" Galerii Adi Art i Wydawnictwa

"Współczesne Malarstwo", Łódź;

- w roku 2009 - grant i delegacja (UM w Tczewie), na udział w międzynarodowym plenerze miast partnerskich Werder Havel, Niemcy. 

Ponadto, w roku 2021 - Paweł Galiński otrzymał odznaczenie ministra MKIDN: Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

Prace malarskie Pawła znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i innych zbiorach - w Polsce i za granicą - m.in., w kolekcji prywatnej docenta sztuki, wieloletniego dyrektora Galerii Miejskiej w Werder Havel, Niemcy - Franka W. Webera; w kolekcji prac dr Janusza Janowskiego; Prezes Lexxit Mebel, Magdaleny Sciezynskiej, oraz w zbiorach Muzeum przy Nowej Bazylice pod wezwaniem Matki Boskiej z Gwadalupe (Mexico City, Meksyk), czy Muzeum Regionalnego, w Międzychodzie.

W ramach działalności artystycznej, niemal od 20 lat angażuje się w działania w grupach i stowarzyszeniach twórczych, często prowadząc strony internetowe, inicjując, organizując, dokumentując, lub uczestnicząc w przygotowaniu wydarzeń artystycznych.

Najważniejsze przykłady członkostwa:

- od roku 2008 - członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Okręg Gdański;

- w latach 2015 do 2019 członek Związku Artystów Plastyków (ZAP), na początku w Oddziale Poznańskim, później w funkcji

wiceprezesa Oddziału Pomorze;

- od roku 2018 - członek Koła Literatów im. Romana Landowskiego w Tczewie;

- od roku 2019 - w Związku Polskich Twórców Sztuki (ZPTS), członek Komitetu Założycielskiego, a do maja 2022 - sekretarz

Zarządu Krajowego ZPTS;

- od roku 2021 - członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich. 

- od 2022 - przewodniczący nowopowstałego "Koła Twórców Kociewskich" (KTK). 

Poza tym Paweł Galiński inicjował, współorganiozwał wydarzenia z własnej inicjatywy, między innymi:

- w roku 2003 zainicjował wystawę grupową z cyklu "Młodzi Twórcy" w TCK (obecnie CKiS), w Tczewie;

- uczestniczył w organizacji pierwszej i drugiej edycji Triennale "Tczewskie Spojrzenia na Świat" (lata 2008 i 2011);

- w roku 2009 zainicjował wystawę grupową "Poza Skandalem" - Fabryka Sztuk, Tczew;

- w roku 2013 w ramach cyklu "Dwa Spojrzenia" zaprosił do udziału koszalińskiego artystę Waldemara Jarosza;

- w roku 2016 - zaprosił do udziału w wystawie Magdalenę Sciezynską i Piotra Radomskiego z Grodziska Wielkopolskiego,

Fabryka Sztuk, Tczew.

- w roku 2016 zorganizował wystawę indywidualną dla artysty malarza - Krzysztofa Kloskowskiego z Bydgoszczy, w SDK - SM w Tczewie,

- w tym samym miejscu, w roku 2017 - zorgniozował wystawę indywidualną artysty malarza Eugeniusza Kozłowskiego z Człuchowa;

- w roku 2020 był także Komisarzem dwóch plenerów malarskich - w Pszczewie i Ustce, 

- w roku 2022 - inicjował, współorganozował pierwszą wystawę grupową KTK, Fabryka Sztuk, Tczew. 

 

Paweł Galiński prowadzi kursy i warsztaty z podstaw rysunku, malarstwa i wielu technik rękodzieła - dla młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych. Z początku prowadził zajęcia w ramach wolontariatu - m.in., pomagając mniej doświadczonym twórcom w "Gremium Malarskim", oraz, w roku 2017 - prowadził zajęcia w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie.

Kursy / warsztaty:

- dla seniorów podczas dwóch plenerów malarskich - w Ostrzycach (2018), oraz w Chrzypsku Wielkim (2019);

- w latach 2021 - 2022 prowadził warsztaty z malarstwa dla osób dorosłych w ramach projektu "LOWE" (w CKZ "NAUKA", Tczew);

- także od roku 2021 - prowadzi zajęcia plastyczne wramach kółka zainteresowań dla młodzieży szkolej w CKZ "NAUKA",

a od kwietnia 2022 - w tym samym miejscu - warsztaty dla młodzieży z Ukrainy;

- w latach 2021 / 2022 - prowadził kursy malarstwa i rękodzieła w trzech klubach seniora Gminy Subkowy - w GOK Subkowy,

oraz w świetlicach środowiskowych w Brzuścach i Wielkiej Słońcy;

- od marca do października 2022 prowadził także zajęcia z malarstwa i rękodzieła w ŚDS Narkowy (Gmina Subkowy).

 

Poza innymi - wyżej wymienionymi aktywnościami - Paweł Galiński pisze. Między innymi w ramach działań Koła Literatów wydano dwa zbiorowe tomiki tekstów - w obu zamieszczone są opowiadania Pawła Galińskiego. Pisze też i publikuje teksty na tej stronie - w dziale "Teksty" (podstrony górnego "MENU"), jak również na trzech autorskich blogach.

Dawniej działał także jako moderator forum i grup zainteresowań w serwisie Digart (lata 2008 - 2018), m.in., prowadząc wewnętrzne "Bitwy Malarskie". Następnie, lata 2012 - 2017 był w zespole redaktorskim - Artpub Galerii, m.in., przygotowując prezentacje indywidualne współczesnych artystów wizualnych, oraz wyniki niektorych "Bitew Malarskich" z Digart'a, w dziale Artpub Album.

Stworzył też kilka blogów, np., dla artysty malarza Piotra Króla z Łodzi.

Wydane zostały, lub opublikowane w sieci i inne teksty / opracowania tekstów, a najważniejsze to: 

- tekst krytyczny na temat twórczości artysty malarza - Piotra Króla, w ramach Katalogu "Forum (sztuki) 2006";

- tekst autorski i autobiograficzny zarazem, w Wydawnictwie "Współczesne Malarstwo", nr. 2/2007, w Łodzi; 

- opracowania do artykułów, które ukazały się w lokalnej, tczewskiej prasie - o życiu i twórczości śp., Janusza Mokwy (rok 2010); 

- tekst / instruktaż korzystania z serwisu Digart - w internetowym wydaniu "Digart Magazine" (2017);

- opracowanie całego tekstu w katalogu "25-lecia Twórczości Krzysztofa Kloskowskiego" - bydgoskiego artysty malarza (rok 2018), 

- tekst / opracowanie - do folderu i do miejscowej prasy - z okazji pleneru malarskiego w Pszczewie, 2020. 

 

Do góry