Kurs - Tczew

Kursy » Kurs - Tczew

Od sierpnia 2021 do lutego 2022, prowadzę kursy plastyczne w Tczewie, patronowane przez LOWE, w Centrum Kształcenia Zawodowego

"Nauka" (Tczew, ul. Warsztatowa 4). W zajęciach uczestniczy ponad 30 osób. Spotykamy się kilka razy w tygodniu, zazwyczaj

w poniedziałki / czwartki i soboty, ale terminy bywają bardziej płynne - uczestników zazwyczaj z wyprzedzeniem powiadamiam

w odpowiednio umówiony sposób. Nauka obejmuje podstawy warsztatu malarskiego i wykonanie kilku - kilkunstu prac, dostosowując

motywy i stopień trudności do indywidualnych możliwości / doświadczeń uczestników.

Dla uczestników kurs jest bezpłatny, co więcej - sponsorowane są farby, media, oraz podłoża malarskie i - do użytku w pomieszczeniu

(sala edukacyjna nr 1) CKZ" Nauka" także sztalugi. Artyści powinni zaopatrzyć się w pędzle / ołówki itp. 

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości - proszę o kontakt z sekretariatem CKZ Nauka w Tczewie. 

 

W bieżącym roku planowane są conajmniej dwie wystawy uczestników kursu. 

Do góry