Vanitas

Malarstwo  » Vanitas

Autorskie martwe natury - zarazem świadome nawiązania i autorskie interpretacje tradycyjnej tematyki przemijania. Odnoszę się do baroku, a także m.in., do tradycji celtyckich. Obrazy nie mają charakteru religijnego, lecz się też od takiej interpretacji nie odcinam - przemijanie ma charakter uniwersalnego problemu, niezależnego od przekonań jednostki. Zapraszam! 

Do góry