O mnie

Paweł Tadeusz Galiński urodził się w Gdańsku, w roku 1975. Mieszka i tworzy w Tczewie. Malarstwem zajął się w roku 1995.

Z początku samouk, w latach 1997 - 2001 uczył się w prywatnej, artystycznej szkole policealnej - Akademii Multimedialnej w Gdańsku,

którą ukończył - otrzymując dyplom: artysty plastyka - projektanta.

Równolegle do szkoły (lata 1997 - 2002), uczył się prywatnie (rysunku, malarstwa i historii sztuki) - u swojego promotora:

dr Janusza Janowskiego. Czerpał także z licznych rad i korekt innych twórców, w tym przede wszystkim mgr. sztuki - Witolda Pazery

oraz od tczewskiego artysty malarza - śp. Janusza Mokwy (1955 - 2010).  

 

W ramach działalności twórczej (malarskiej), Paweł miał 23 wystawy indywidualne, uczestniczył w 70 wystawach zbiorowych, brał udział 

w 52 plenerach malarskich, oraz w kilkudziesięciu innych działaniach kulturalnych (lokalne dni kultury, jarmarki, targi i inne).

Spis wyżej wymienionych aktywności Pawła Galińskiego, znajduje się na pierwszej z poniższych podstron - pt. "Chronologiczny spis wydarzeń".

Na drugiej z podstron uzupełniających - znajdują się również relacje (m.in., zdjęcia, linki, czasem video) - z wybranych wystaw i plenerów.  

 

Obrazy Pawła znajdują się w licznych prywatnych kolekcjach, m.in., Starosty Tczewskiego Mirosława Augustyna; byłego Prezydenta Tczewa

Zenona Odyi; Prezes Lexxit Mebel i Związku Polskich Twórców Sztuki - Magdaleny Sciezynskiej; wieloletniego dyrektora Galerii Miejskiej

w Werder Havel (Niemcy) - docenta Franka W. Webera; w kolekcji prac uczniowskich dr Janusza Janowskiego; w kolekcji prywatnej

ks. prałata Piotra Wysgi; w zbiorach Muzeum przy nowej bazylice pod wezwaniem Matki Boskiej z Gwadalupy - Mexico City, Meksyk;

czy w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie. 

 

Wyróżnienia, nagrody, osiągnięcia: 

- Lata 2003 - 2005 - wyróżnienia podczas Festiwalu Twórczości Sakralnej w Tczewie, owocujące m.in., trzema co-rocznymi wystawami

indywidualnymi z serii „Nokturny” - które odbywały się - w prezbiterium kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki (Tczew).

- Lata 2003 i 2008 - otrzymał nagrody publiczności za „Najlepszy obraz pleneru”, podczas wystaw sumujących międzynarodowe plenery

malarskie pt. „Tczew - Miasto nad Wisłą”, Tczewskim Centrum Kultury, Tczew (obecnie: Tczewskie Centrum Kultury i Sztuki). 

- W latach 2005 - 2007 (w ODK - SM "Śródmieście" w Tczewie) , oraz w latach 2006 - 2008 i 2010 (w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie),

członek lokalnych Komisji Kwalifikujących w konkursach plastycznych dla dzieci i młodzieży.

- Rok 2006 - wyróżnienie w międzynarodowym konkursie pt. „Artysta i Jego Dzieło 2006”, Galerii Adi-Art i Wydawnictwa „Współczesne Malarstwo” (Łódź). 

- W roku 2009 - oficjalna delegacja i grant (z ramienia UM w Tczewie) - udział w międzynarodowym plenerze miast partnerskich, Werder Havel, Niemcy. 

- W roku 2021 - otrzymał odznaczenie Ministra MKiDN: Zasłużony dla Kultury Polskiej.  

 

Przez wiele lat Paweł Galiński działa w sieci, a także w grupach i stowarzyszeniach artystycznych, w tym, przede wszystkim:  

- Od roku 2008 - członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) - w Okręgu Gdańskim.

- W latach 2008 - 2018 (do czasu zamknięcia serwisu), członek "Załogi" - moderator forum, grup zainteresowań i prac plastycznych

w serwisie artystycznym Digart.pl. Między innymi prowadził "Bitwy Malarskie" (wewnętrzne konkursy serwisu). Nagrodą za część

edycji (z inicjatywy Pawła), były indywidualne prezentacje - e-wystawy w Artpub Galerii (dział Artpub Album), z którą Paweł również

współpracował. Jest też autorem "przewodnika", instruktażu poruszania się po serwisie "Digart" - opublikowanego w "Digart magazine",

w serwisie issuu.com: https://issuu.com/digartmagazine/docs/digart_magazine_no1

- W latach 2012 - 2017 (do momentu przeniesienia aktywności galerii na FB), był członkiem redakcji - wspomnianej wyżej - internetowej

Artpub Galerii, zajmującej się promocją współczesnych twórców sztuki i literatury polskiej. Źródło danych: https://artpubgaleria.blogspot.com/

- W latach 2016 - 2019 - członek Związku Artystów Plastyków (ZAP), najpierw w Oddziale Poznańskim, potem w roli wiceprezesa Oddziału Pomorze. 

- Od roku 2018 przynależy do Koła Literatów im. Romana Landowskiego w Tczewie, wspieranego m.in., przez tczewską Miejską Bibliotekę Publiczną. 

- Od roku 2019 - od chwili powstania (członek Komitetu Założycielskiego), członek Związku Polskich Twórców Sztuki (ZPTS). 

Od marca 2019 do maja 2022 Paweł pełnił w ZPTS funkcję sekretarza Zarządu Krajowego. 

- Od roku 2021 - członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich (Oddział w Ustce). 

 

Poza wyżej wymienionyymi aktywnościami, Paweł Galiński także pisze - m.in., w ramach wspomnianego "Koła Literatów" w Tczewie, 

a wcześniej - w ramach wyżej opisanej współpracy z serwisem Digart i szczególnie - tworząc prezentacje dla artystów we współpracy 

z Artpub Galerią. Również w ramach kooperacji z grupami i stowarzyszeniami często zajmował się publikacjami na stronach / blogach 

tychże. Poza tym, od ponad 10 lat publikuje różnorodne teksty na swoich (trzech) autorskiech blogach: 

1. http://pawgalmal.blogspot.com/ - podstawowy blog - długo funcjonujący jako oficjalne portfolio artysty - z aktualnościmi, nowo powstałymi

pracami artystycznymi, relacjami z wydarzeń, w których Paweł uczestniczył, a obecnie także z cyklem tekstów autobiograficznych. 

2. http://pawtadgal.blogspot.com/ - blog "inspiracje" - ogólnie, blog o sztuce innych artystów - eseje, prezentacje twórczości wybranych

artystów z przeszłości, polemiki z odmiennymi poglądami (podparte maksymalnie merytorycznymi argumentami), i cykl swoistych

"epitafiów" - tekstów na temat życia i twórczości znajomych artystów, których nie ma już między nami. 

3. http://ptgalinski.blogspot.com/ - Blog z autorskimi opowiadaniami i innymi tekstami z zakresu hobby, poza-artystycznych pasji Pawła,

a  także - już niedługo - relacje "z codzienności" w pewnym średnim mieście...

Odniesienia - przekierowania do powyższych blogów - pod kątem wybranych, konkretnych tekstów, znajdziecie Państwo również w dziale 

"Teksty" (widocznym z poziomu głównego, górnego "MENU" strony). 

Przez lata także i drukiem wydano nieco jego tekstów, m.in. stworzył kilka opracowań do artykułów w Dzienniku Bałtyckim i Gazecie Tczewskiej

- o życiu i twórczości śp., Janusza Mokwy (w roku 2010); albo artykuł o twórczości łódzkiego artysty - Piotra Króla w katalogu Forum (sztuki)

2006; w roku 2018 i 2022 zamieszczono opowiadania autorskie Pawła w wydawniach "Almanchu" Koła Literatów w Tczewie, w roku 2018 

tworzy też pełne opracowanie tekstu do katalogu - 25-lecia pracy twórczej - bydgoskiego artysty malarza - Krzysztofa Kloskowskiego;

natomiast w r. 2020 tworzy / jest współautorem tekstów promujących międzynarodowy plener malarski w Pszczewie (którego Paweł był Komisarzem). 

 

Paweł Tadeusz Galiński prowadzi również kursy artystyczne i rękodzieła - często w ramach arteterapii. Pracował m.in., jako instruktor

osób z niepełnospawnościami, seniorami i dziećmi podczas plenerów artystycznych w Pszczewie (2017 - 2020), i z seniorami kilku gmin 

wielkopolskich - w Ostrzycach (2018), czy Chrzypsku Wielkim (2019). Prowadził też kursy z osobami z niepełnosprawnościami - tak ruchowymi

jak i intelektualnymi, z seniorami, osobami dorosłymi, a także młodzieżą licealną, m.in., we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób

Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie (rok 2017); CKZ "NAUKA", w Tczewie (2021 - 2023); w trzech kołach Seniora Gminy Subkowy

(lata 2021 - 2022), a także - w roku 2022 - z ŚDS Narkowy (także Gmina Subkowy).

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo - na przedostatniej z poniższych podstron uzupełniających CV - pt. "Kursy". 

 

Czwarta podstrona uzupełniajaca - prowadzi (przekierowanie), do kilku tekstów autobiograficznych, uzupełniajacych hisortię Pawła o wybrane

informacje z jego dzieciństwa i młodości - stopniowego dochodzenia do tego kim jest + początek drogi twórczej (2002 - 2004). 

 

 • awa.jpg

  Chronologiczny spis wydarzeń.

  Chronologiczny spis wydarzeń artystycznych - z udziałem Pawła Tadeusza Galińskiego. 

 • wystawa indy[1].jpg

  Relacje z wydarzeń

  Relacje z wybranych wydarzeń z udziałem Pawła Tadeusza Galińskiego - od wystaw indywidualnych przez grupowe i plenery, oddzielnie zebrane pliki wideo. Niedługo pojawią się rownież aktualności o wydarzeniach nadchodzących. 

 • plakat kursów lowe

  Kursy

  Paweł Tadeusz Galiński prowadzi kursy plastyczne i z rękodzieła - dla młodzieży, dorosłych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, w rodzinnym mieście, okolicznych miejscowościach, a także np., podczas plenerów twórczych.  

 • 1978.jpg

  Cykl autobiograficzny.

  Cykl autobiograficzny - czyli wspomnienia moje i rodziny (z okresu, gdy ja sam jeszcze byłem w planach 

  i potencjalnie...), w postaci przekierowania - z podstrony "Teksty" - gdzie również ten cykl i przy okazji i wiele

  innych moich tesktów przeczytać można - Zapraszam. 

Do góry