O sobie

Nazywam się Paweł Tadeusz Galiński, urodziłem się w Gdańsku, w roku 1975, mieszkam w Tczewie. Z wykształcenia jestem artystą plastykiem, projektantem; z pasji i zawodu - artystą malarzem. Maluję o 28 lat. Od kilku lat prowadzę także kursy plastyczne i rękodzieła, a od kilkunastu sporo piszę - zawodowo i / lub artystycznie. Miałem 23 wystawy indywidualne, brałem udział w ponad 70 grupowych, zbiorowych, oraz w ponad 50 plenerach malarskich. Niemal od 20 lat, w miarę możliwości, działam na niwie kultury - w grupach, stowarzyszeniach, kole literatów w Tczewie, a także z własnej inicjatywy. Byłem trenerem, instruktorem, komisarzem plenerów, wiceprezesem oddziału w jednym ze stowarzyszeń, sekretarzem zarządu krajowego - innego związku; moderatorem, redaktorem w serwisach / galeriach internetowych. Obecnie skupiam się na działaniach lokalnych, na rozwijaniu własnej twórczości i powiększaniu kompotencji instruktora plastyki i rękodzieła, także w roli arteterapeuty. Najważniejszym wyróżnieniem jakie mnie dotąd spotkało, było odznaczenie przyznane w roku 2021: Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

 

Do góry