Kursy

Prowadzę kursy plastyczne i rękodzieła - np., z rysunku, malarstwa, kolażu, dekorowania różnych przedmiotów np.,  ceramicznych, szklanych czy drewnianych, decopage, z filcofwania. Prowadziłem również zajęcia podczas plenerów artystycznych. Z wykształcenia jestem artystą plastykiem. Malarstwa uczyłem się prywatnie - w pracowniach kilku polskich malarzy. Mam też za sobą ponad dwie dekady własnej drogi twórczej, której efekty można obejrzeć - w dziale "Malarstwo". Wiele lat działałem w grupach i stowarzyszeniach twórczych, organizowałem, inicjowałem wydarzenia kulturalne. Mam także ukończony kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć grupowych z młodzieżą, dorosłymi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi - zarówno ruchowo, jak i intelektulnie. W roku 2021 otrzymałem odznacznie: Zasłużony dla Kultury Polskiej. Poniżej zamieszczam zdjęcia i opisy zajęć - przede wszystkim z lat 2021 - 2023. Zapraszam!

 

 • 1[2].jpg

  Kurs - "LOWE", Tczew

  W okresie od sierpnia 2021 do lutego 2022 w części głównej i obecnie nadal, w ramach przedłużenia kursu, prowadzę zajęcia z malarstwa, w CKZ "NAUKA", w Tczewie. Kurs jest realizowany w ramach projektu "LOWE" - dotowany m.in., z Unii. Na podstronie podaję nieco więcej informacji na temat kursu, przedstawiam także dokumentację zajęć z kursu i wybranych prac wykonanych przez uczestników. 

 • kurs mlodziez (1).jpg

  Koło plastyczne dla młodzieży

  W "NAUCE" w Tczewie prowadziłem też zajęcia dla młodzieży licealnej. Poniżej co nie co prac wykonanych przez uczestniczki kursu. 

 • kurs subkowy (3).jpg

  Kurs w GOK Subkowy

  W roku 2021 i na początku 2022 prowadziłem kurs plastyczny i z rękodzieła (decopage), w GOK w Subkowach, w ramach projektu między Gminą Subkowy i "NAUKĄ" w Tczewie. W kursie uczestniczyli miejscowi seniorzy. 

 • kurs brzusce (4).jpg

  Kurs w Brzuścach.

  Kursy we współpracy między GOPS w Subkowach, a "NAUKĄ" w Tczewie, prowadziłem w 3 miejscowościach. Drugą, były pobliskie Brzuśce. Podobnie jak w Subkowach, kurs obejmował malarstwo i decopage. 

   

 • kurs wielka slonca (2).jpg

  Kurs Wielka Słońca

  Trzecią miejscowością, z Gminy Subkowy, w której prowadziłem zajęcia dla seniorów z malarstwa i rękodzieła, była: Wielka Słońca. 

 • QE2Q4TU (125).jpg

  Kurs / arteterapia z młodzieżą z Ukrainy 2022

  Od kwietnia prowadzę kurs plastyczny dla grupy młodzieży przybyłej z Ukrainy. Kurs odbywa się w CKZ NAUKA, w Tczewie. 

 • IMG_20220630_120538.jpg

  Kurs w ŚDS Narkowy

  Od lutego do października 2022 - prowadziłem kurs plastyczny i z rękodzieła, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Narkowach, Gmina Subkowy. W galerii pokazuję co nie co efektów pracy podopiecznych. 

 • 1[11].jpg

  Kursy - plenery plastyczne

  Prowadziłem również zajęcia plastyczne dla seniorów, dzieci i osób niepełnosprawnych, podczas kilku plenerów malarskich.

Do góry